وزیر صمت: عرضه محصولات باغی بدون برنامه است
وزیر صمت: عرضه محصولات باغی بدون برنامه است
وزیر صمت با بیان اینکه هرساله عرضه محصولات باغی بدون برنامه است، گفت: تنظیم بازار در حوزه محصولات کشاورزی متولی و متخصص این کار حوزه جهاد کشاورزی است.

علیرضا رزم حسینی وزیر صمت در جمع خبرنگاران با اشاره به کمبود صنایع تکمیلی و رنجش کشاورزان اظهار کرد: در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی از جمله تسهیلات بانکی از محل جهش تولید و تبصره ۱۸ دراختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

وی گفت: شهرک‌های صنعتی دماوند و فیروزکوه نیز آمادگی پذیرش دارند و شهرک‌های صنعتی خوبی دائر شده و در حال توسعه نیز است.

وزیر صمت ادامه داد: آمادگی داریم کمک‌های مالی را از طریق معرفی وزارت صمت به بانک‌های عامل انجام دهیم.

رزم حسینی با بیان اینکه هرساله عرضه محصولات باغی بدون برنامه است، خاطر نشان کرد: تنظیم بازار در حوزه محصولات کشاورزی براساس توافقات انجام شده، سازمان متولی و متخصص این کار حوزه جهادکشاورزی است.