وضعیت بارش‌ها در ایران طی نوروز ۱۴۰۰
وضعیت بارش‌ها در ایران طی نوروز ۱۴۰۰
تقریبا تا اواخر نوروز جنوب، جنوب غرب و شرق کشور بارشی نخواهند داشت اما در شمال غرب و غرب بارش‌هایی خواهیم داشت و در مرکز کشور نیز بارش‌های کمی پیش‌بینی می‌شود

رییس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی اعلام کرد:
براساس پیش‌بینی‌های انجام شده نوروز ۱۴۰۰ نیز بسیار کم بارش خواهد بود

تقریبا تا اواخر نوروز جنوب، جنوب غرب و شرق کشور بارشی نخواهند داشت اما در شمال غرب و غرب بارش‌هایی خواهیم داشت و در مرکز کشور نیز بارش‌های کمی پیش‌بینی می‌شود

از چهارشنبه هفته آینده (۴ فروردین) بارش‌ها بیشتر در نوار شمالی کشور پیش‌بینی می‌شود.وضعیت بارش‌ها در کشور نگران‌کننده است و تمامی مدل‌ها نیز بیانگر آن هستند که تا آخر فصل بهار بارش‌ها در ایران کمتر از نرمال خواهد بود و در برخی مناطق با خشکسالی بسیار شدید مواجه می‌شویم