وضعیت ممنوعیت تردد عیدفطر در تهران چگونه است؟
وضعیت ممنوعیت تردد عیدفطر در تهران چگونه است؟
ممنوعیت تردد بین استانی اعمال خواهد شد.

دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا:
🔸 باید به این نکته توجه داشت که در ایام تعطیلات عید فطر محدودیت وجود ندارد، بلکه ممنوعیت تردد بین استانی اعمال خواهد شد.
🔸به این ترتیب ممنوعیت‌های تعطیلات عیدفطر بین استانی است نه درون استان‌ها که لازم است شهروندان به این نکته توجه داشته باشند.