پایان بررسی صلاحیت داوطلبین ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر در هیات نظارت شهرستان دماوند
پایان بررسی صلاحیت داوطلبین ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر در هیات نظارت شهرستان دماوند
رحیمی، رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان دماوند: بررسی صلاحیت داوطلبین ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر در هیات نظارت بر انتخابات شهرستان دماوند به پایان رسید.

رحیمی، رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان دماوند: بررسی صلاحیت داوطلبین ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر در هیات نظارت بر انتخابات شهرستان دماوند به پایان رسید.
نتیجه بررسی صلاحیت ها به فرمانداری اعلام گردید.
طی امروز و فردا نتیجه بررسی‌ها از طریق فرمانداری به داوطلبین اعلام خواهد شد.
هیات نظارت در روند بررسی ها با توجه به استعلام مراجع ذیصلاح نسبت به ردصلاحیت ها اقدام نموده است.
داوطلبانی که در این مرحله ردصلاحیت شدند از زمان ابلاغ چهار روز فرصت دارند تا مراتب اعتراض خود را به هیات عالی استان تهران اعلام نمایند تا در زمان مقرر به اعتراضات پاسخ دهند.