پایبندی به قانون سرلوحه شهرداری دماوند است
پایبندی به قانون سرلوحه شهرداری دماوند است
شهردار دماوند گفت: پایبندی به قانون سرلوحه همه دوایر شهرداری دماوند است و برای عملیاتی کردن این مهم هیچ بهانه و عذری پذیرفته نیست.

👤شهردار دماوند گفت: پایبندی به قانون سرلوحه همه دوایر شهرداری دماوند است و برای عملیاتی کردن این مهم هیچ بهانه و عذری پذیرفته نیست.

🔹علی شیوا شهردار دماوند در نشست صمیمی با مجموعه دوایر شهرداری با بیان اینکه ارتباط بی واسطه با مردم از سوی شهرداری، منشور حرکت رو به آینده ما خواهد بود

🔸ایشان در ادامه گفت: ما برای تحقق این منشور و تعامل بهتر و مطلوب تر میان مجموعه مدیریت شهری، به صورت مستمر این نشست‌ها را به شکل دوره‌ای و بر حسب نیاز و اضطرار برگزار خواهیم کرد

🔹وی گفت فعالیت جزیره‌ای در مجموعه مدیریت شهری، اتلاف سرمایه وموجب خسران و زیان سرمایه شهر خواهد بود.

🔸در پایان این جلسه کارکنان دوایر شهرداری پیشنهادات ذیل را ارائه دادند که به تصویب رسید.

۱- راه اندازی سامانه ۱۳۷
۲-جمع بندی بودجه ۱۴۰۱برای پیشنهاد به شورای اسلامی شهر
۳-تشکیل کمیته درآمد،
۴- تشکیل کمیته انفورماتیک،
۵- پیگیری وضعیت منطقه مشا
۶-ساماندهی حیوانات بدون صاحب رها شده در سطح شهر