پتانسیل بالای شهر دماوند برای جذب سرمایه گذاری در زمینه توریست سلامت و ورزش مهیا است
پتانسیل بالای شهر دماوند برای جذب سرمایه گذاری در زمینه توریست سلامت و ورزش مهیا است
شیوا: شهر پویا و سالم در گرو داشتن شهروندانی پویا و سلامت است.

شهردار دماوند در دیدار با رئیس تربیت بدنی شهرستان دماوند به همراه پیشکسوتان و  برخی از اعضای هیأت های ورزشی  بیان داشت: بدون شک سلامت و پویایی شهر در گرو داشتن شهروندان پویا و سلامت است.

وی در ادامه گفت: در این راه نقش هیات های ورزشی و متولی آن اداره ورزش و جوانان نقشی اساسی و پر رنگ خواهد بود و انتظار داریم که با همکاری و همدلی بین دو نهاد بتوانیم این بستر را برای شهروندان بخصوص جوانان فراهم کنیم.

شیوا افرود: از ظرفیت شهر دماوند  برای  جذب سرمایه گذاری در زمینه توریست سلامت و  برگزاری جشواره های ورزشی به عنوان یک ظرفیت خارق العاده نام برد و افزود پتانسیل بالای شهر دماوند برای جذب سرمایه گذاری در زمینه توریست سلامت و ورزش مهیا است و باید برنامه ریزی مدونی با همکاری هیات ها و اداره ورزش و جوانان با مدیریت شهری در این خصوص صورت پذیرد.