پل فردوسی دَلیچای شهرستان دماوند در صورت عدم تخصص بودجه مرمت و بازسازی تخریب می‌شود
پل فردوسی دَلیچای شهرستان دماوند در صورت عدم تخصص بودجه مرمت و بازسازی تخریب می‌شود
عتباری که برای ساماندهی و مرمت کلی پل در نظر گرفته بودیم 500 میلیون تومان بود که مقرر شد از بودجه بند 3 تعلق بگیرد اما هنوز تخصیص نیافته است.

شهرام شریفی، رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان دماوند:

پل فردوسی دَلیچای در دوره پهلوی ساخته و در سال ۸۲ ثبت شده است، اما متاسفانه تعرضات افراد رادر اطراف پل شاهد هستیم که ازطریق مراجع قضایی پیگیر هستیم تا رفع تصرف و آزادسازی حریم پل صورت گیرد.

با آزادسازی حریم اطراف پل مرمت آن نیز انجام خواهد شد و بودجه‌ای برای پل فردوسی دَلیچای در نظر گرفته‌ایم از سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخواست کرده‌ایم هرچه زودتر این بودجه اختصاص یابد، اما تاکنون بودجه‌ای تخصیص پیدا نکرده است.

این پل از اولویت‌های استان تهران بود هرچند این پل وضعیت ظاهری بدی ندارد اما اگر به حال خودش رها شود ممکن است وضعیت بدی پیدا کند لذا اولویت ما ساماندهی هرچه زودتر پل است زیرا این پل مسیر دسترسی به چند روستا است.

اعتباری که برای ساماندهی و مرمت کلی پل در نظر گرفته بودیم ۵۰۰ میلیون تومان بود که مقرر شد از بودجه بند ۳ تعلق بگیرد اما هنوز تخصیص نیافته است البته تخصیص‌ها همیشه در ماه‌های پایانی سال انجام می‌شوند.