پویش «نه به پلاستیک» در دماوند
پویش «نه به پلاستیک» در دماوند
علی شیوا، این اقدام را گامی در جهت فرهنگسازی برای حرکت به سوی زمین پاک و توسعه پایدار شهری عنوان کرد.

شهردار دماوند قبل از سال تحویل با حضور در تعدادی از مغازه و مارکت های سطح شهر و توزیع پاکت های کاغذی قابل بازیافت و تفکیک پسماند از مبدا، ضمن بازدید از اصناف در ترویج فرهنگ نه به پلاستیک پیش گام شد.
عی شیوا، این اقدام را گامی در جهت فرهنگسازی برای حرکت به سوی زمین پاک و توسعه پایدار شهری عنوان کرد.

وی افزود: از کسبه محترم و شهروندان عزیز خواستاریم به این پویش پیوسته و کیسه های پارچه‌ای و کاغذی را جایگزین زباله نمایند.