پیشرفت ۹۰ درصدی در پروژه ساماندهی کشتارگاه دماوند
پیشرفت ۹۰ درصدی در پروژه ساماندهی کشتارگاه دماوند
اقداماتی که در دست اقدام شامل ساخت اتاق آلایشات، ایجاد خط مکانیزه زنجیر کشتار گوسفندی، بهسازی تصفیه‌خانه فاضلاب کشتارگاه طبق ضوابط محیط زیست می‌باشد.

امامی رئیس اداره دامپزشکی دماوند،آرمودیان رئیس شورای اسلامی شهر ، کارشناسان دامپزشکی و بهداشت از روند ساماندهی پروژه کشتارگاه دماوند بازدید داشتند.

🔸کشتارگاه دام دماوند از مشکلات ساختاری برخوردار بود که مخاطرات بهداشتی همراه داشت.

🔹بسیاری از این مخاطرات بهداشتی شامل نوسازی کف کشتارگاه بوده که با سنگ مناسب مفروش شده است.

🔸دیواره‌های کشتارگاه سرامیک و سقف سالن گاوی و گوسفندی بهسازی رنگ آمیزی و نظافت شد.

🔹کانال‌های جمع‌آوری فاضلاب کشتارگاه بهسازی شده تا مخاطرات بهداشتی جلوگیری شود.

🔸تعداد ۷ دستگاه کارواش در قسمت‌های مختلف سالن نصب شده است.

🔹وضعیت فشار و حجم آب مصرفی بهبود یافته و تجهیزات تولید آبگرم کافی جهت شستشوی سال فراهم گردیده و وضعیت روشنایی سالن با نصب پروژکتور و چراغ‌های هالوین مناسب‌سازی شد.

🔸بهسازی کف و دیواره‌های اتاق انتظار به همراه رنگ‌آمیزی کف اتاق سرد انجام گردید.

🔹اقداماتی که در دست اقدام شامل ساخت اتاق آلایشات، ایجاد خط مکانیزه زنجیر کشتار گوسفندی، بهسازی تصفیه‌خانه فاضلاب کشتارگاه طبق ضوابط محیط زیست می‌باشد.