پیشنهاد استانداری تهران جهت معافیت شهرک های صنعتی خصوصی از پرداخت عوارض تغییر کاربری
پیشنهاد استانداری تهران جهت معافیت شهرک های صنعتی خصوصی از پرداخت عوارض تغییر کاربری
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری تهران گفت: پیشنهاد دادیم تا از طریق دولت پیگیری شود و همانطور که در مورد شهرک های صنعتی دولتی تغییر کاربری مشمول عوارض نیست، شهرک های صنعتی خصوصی هم مشمول معافیت شوند.

فریدون عطایی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در مورد وضعیت شهرک های صنعتی خصوصی استان اظهار داشت: ۸ لکه صنعتی از قبل در استان تهران به شکل پراکنده وجود داشت که طبق مصوبه دولت بایستی این لکه های صنعتی تبدیل به شهرک صنعتی خصوصی شود.

وی ادامه داد: در ظاهر این قضیه جهت ساماندهی این واحدها موثر بود، اما اختلاف نظر وجود دارد چراکه شهرک های صنعتی خصوصی برخلاف شهرک‌های صنعتی دولتی، باید عوارض تبصره ۱ ماده یک را پرداخت کنند که بسیار سنگین است و به صرفه نیست و این امر باعث شده تا مصوبات دولت عملاً اجرایی نشود.

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری تهران بیان کرد: پیشنهاد دادیم و در جلسه مصوب شد که از طریق دولت پیگیری شود تا همانطور که در مورد شهرک های صنعتی دولتی تغییر کاربری مشمول عوارض نیست و رایگان می باشد شهرک های صنعتی خصوصی هم مشمول معافیت شوند.