پیشنهاد بازگشایی برخی صنوف استان تهران ارائه می‌شود
پیشنهاد بازگشایی برخی صنوف استان تهران ارائه می‌شود
استاندار تهران گفت: پیشنهاد بازگشایی برخی صنوف استان تهران به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه می‌شود.

انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با مشورت اصناف پیشنهادی ارائه شد که با کاهش ساعت کاری و تشکیل کمیته‌ای نسبت به افزایش رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بازگشایی اصناف اقدام شود تا اصنافی که فعالیت آن‌ها خللی به رعایت فاصله گذاری اجتماعی وارد نمی‌کند، بتوانند فعالیت خود را از سر بگیرند.

محسنی بندپی افزود: با توجه به اینکه نیروهای جدید به بدنه دانشگاه‌های علوم پزشکی نیامده‌اند، ما پیشنهاد تمدید برای بازنشستگان کادر بهداشت و درمان را برای همه کشور داشته‌ایم.

استاندار تهران: به اصناف پیشنهاد داده‌ایم تا با کاهش ساعت کاری و رعایت پروتکل‌ها، نسبت به بازگشایی برخی صنوف اقدام کنند که این پیشنهادات به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه می‌شود.