پیگیری راه‌اندازی شعبه پردیس دانشگاه فرهنگیان در شهرستان دماوند
پیگیری راه‌اندازی شعبه پردیس دانشگاه فرهنگیان در شهرستان دماوند
هرچه از نیروهای محلی و بومی در آموزش و پرورش استفاده کنیم قطعا در حوزه های مختلف تاثیرگذارتر خواهیم بود.

پورفتحی، رئیس آموزش و پرورش شهرستان دماوند:
🔹پیشنهاد دیگر ما برای جبران کمبود نیرو این است که دانشجویانی که در سال ۹۸ وارد دانشگاه فرهنگیان شده و هنوز فارغ التحصیل نشده‌اند می‌توانند به عنوان حق التدریس و کارورزی آغاز به کار کنند.
آزمون استخدامی ماده ۲۸ نزدیک است، سال گذشته ۸۲ سهمیه داشتیم اما ورودی‌ها ۴۵ نفر بود که با پیگیری‌ها به این نتیجه رسیدیم که یا استقبال کم بود و یا در رشته‌های مورد نیاز ما شرکت کننده نداشته ایم و سهمیه ما کم نشده است؛ نقش رسانه و تبلیغات در رفع این مشکل مثمر ثمر خواهد بود.
🔹طی یک تحقیق میدانی در خصوص کمبود نیرو که در گذشته انجام شده بود مشخص شد برخی از افراد مخصوصا خانواده‌های فرهنگی به شغل معلمی علاقه دارند، طی پیگیری‌های انجام شده امید است بتوانیم شعبه ای از دانشگاه فرهنگیان در دماوند راه اندازی کنیم زیرا این دانشگاه در دماوند بسیار نیاز است ضمن اینکه استقبال از آن نیز خوب خواهد بود.
🔹هرچه از نیروهای محلی و بومی در آموزش و پرورش استفاده کنیم قطعا در حوزه های مختلف تاثیرگذارتر خواهیم بود.