پیگیری مشکلات  روستاهای حصاربالا، حصار پایین، کالدشت بالا، کالدشت پایین و اسلام آباد
پیگیری مشکلات  روستاهای حصاربالا، حصار پایین، کالدشت بالا، کالدشت پایین و اسلام آباد
در این دیدارها شوراهای اسلامی روستاهای مذکور مشکلات شان را مطرح کردند.

🔸 دردیدار نماینده مجلس و بخشدار مرکزی و رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی ،مسؤلین ادارات شهرستان دماوند مشکلات روستاهای حصاربالا،حصار پایین، کالدشت بالا، کالدشت پایین و اسلام آباد مورد بررسی قرار گرفت.

🔹در این دیدارها شوراهای اسلامی روستاهای مذکور مشکلات ذیل را مطرح کردند؛

▫️بازنگری و اجرای طرح هادی
▪️افزایش بافت
▫️بهسازی،جدول گذاری ،سنگ فرش و آسفالت معابر و خیابان ها
▪️مسکن روستایی و مسکن جوانان
▫️روشنایی معابر و اصلاح شبکه برق
▪️تعویض ترانس برق
▫️آب آشامیدنی و آب زراعی
▪️پوشش انهار و استخر آب کشاورزی
▫️کمبود نهاده های دامی
▪️تسریع در واگذاری انشعابات آب، برق و گاز به متقاضیان باقیمانده
▫️فاضلاب
▪️افزایش سهمیه آرد و صدور مجوز نانوایی
▫️ تسریع در واگذاری زمین و تخصیص آب جهت احداث مجتمع دامداری و….