پیگیری وصول اعتبارات، انجام پروژه های نیمه کاره و تعیین تکلیف منطقه مشاء
پیگیری وصول اعتبارات، انجام پروژه های نیمه کاره و تعیین تکلیف منطقه مشاء
رسولی نژاد نماینده دماوند وفیروزکوه دراین نشست، مردمی بودن مدیریت شهری را رمز موفقیت دانست.

سید احمد رسولی نژاد  در دفتر شهردار دماوند  با موضوع پیگیری    مسائل و موضوعات مدیریت شهری دماوند حضور یافت.

دراین جلسه که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر  تشکیل شد موضوعاتی همچون پیگیری وصول اعتبارات انجام پروژه های نیمه کاره تعیین تکلیف منطقه مشا و…  مطرح و بررسی شد.

رسولی نژاد نماینده دماوند وفیروزکوه دراین نشست، مردمی بودن مدیریت شهری را رمز موفقیت دانست وافزود: در میان مردم و با مردم بودن مهمترین خصوصیت یک مدیر شهری است واز شهردار جدید دماوند خواستار  پیگیری مطالبات و اعتبارات استانی در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم شد.

شیوا شهردار دماوند نیز مدیریت شهری را همسو و  همدل با نماینده مردم شهرستان در  جهت خدمت رسانی دانست وافزود: فاصله بین نیاز به حق شهروندان و  امکانات واعتبارات شهرداری زیاد است چرا که وسعت و پراکندگی بالای جمعیت شهر دماوند هزینه های بالاسری و خدمات رسانی را افزایش میدهدـ

ایشان حضور نماینده مردم و پیگیری ایشان در کنار مدیریت شهری نقش بسزا و موثری خصوصا در زمینه جذب درامدهای پایدار و اعتبارات ایفا خواهد داشت.