چرا «رئیسی» چالش در سیاست خارجه را از خود «بایدن» شروع کرد؟
چرا «رئیسی» چالش در سیاست خارجه را از خود «بایدن» شروع کرد؟
پربازنشرترین خبر و تصویر از اولین نشست خبری رئیس جمهور منتخب سوال خبرنگار شبکه «راپلی» روسیه از آیت الله رئیسی بود؛ او از رئیس جمهور منتخب پرسید در صورت لغو و برداشته شدن تحریم‌ها شما حاضر به ملاقات دونفره با رئیس جمهور آمریکا هستید؟ پاسخ آیت‌الله رئیسی به این سوال تنها یک کلمه بدون هرگونه لفاظی اضافه‌ بود؛ «خیر!»

پربازنشرترین خبر و تصویر از اولین نشست خبری رئیس جمهور منتخب سوال خبرنگار شبکه «راپلی» روسیه از آیت الله رئیسی بود؛ او از رئیس جمهور منتخب پرسید در صورت لغو و برداشته شدن تحریم‌ها شما حاضر به ملاقات دونفره با رئیس جمهور آمریکا هستید؟ پاسخ آیت‌الله رئیسی به این سوال تنها یک کلمه بدون هرگونه لفاظی اضافه‌ بود؛ «خیر!»

👈 درباره چرایی این اظهار نظر مهم بیان نکات ذیل قابل توجه است:

۱️⃣ طبق برنامه‌ریزی و طراحی آمریکایی‌ها، «جو بایدن» به عنوان رئیس جمهور آمریکا، آخرین حلقه اظهار نظر درباره برجام محسوب می‌شود و این در حالی است که در ایران عموما این حسن روحانی هست که اولین حلقه اظهارنظر درباره مذاکرات و برجام است و از این بی‌تدبیری و برخی اظهارات شتابزده و یا غلط روحانی نیز خود دیپلمات‌های ایرانی مذاکره کننده هم کم آسیب ندیده‌اند. اما رئیسی سیاست خارجه خود را با چالش کشیدن شخص بایدن به عنوان حلقه آخر اظهارنظر درباره برجام آغاز کرد. او همچنین نشان داد که آمریکایی ها باید در محاسبات خود درباره میزان نیاز به مذاکره و عکس یادگاری در دوران پساروحانی در داخل ایران تجدید نظر جدی بکنند.

۲️⃣ شروع رئیسی در سیاست خارجه گرچه با چالش شخص بایدن شروع شد ولی با اصل برجام و بودن یا نبودن آن کاری نداشت بلکه در چگونگی مواجهه با برجام مواضع خود را بیان کرد. کلیدی‌ترین جمله دیپلماتیک از طرف رئیسی نیز آنجایی بود که گفت سیاست‌خارجه دولتش از برجام شروع نمی‌شود و به برجام نیز محدود نخواهد شد. پیام این اظهارنظر راهبردی نیز این بود که سیاست‌خارجه ایران دیگر نه تنها زنجیر به برجام نمی‌خواهد باشد بلکه با انبوهی از فرصت‌ها و ظرفیت‌های دیگر کار خود را پیش خواهد برد. طبیعی است که این موضوع نه تنها سیاست خارجه ایران را پس از هشت سال ترمیم خواهد کرد بلکه مهار کل رفتار ایران در حوزه سیاست خارجه از طریق برجام را نیز دچار چالش جدی خواهد کرد.

۳️⃣ مساله راهبردی بعدی که در اظهارات آقای رئیسی نیز به صورت واضح گفته شد، این بود که دولت آقای رئیسی معیشت مردم را نمی‌خواهد صرفا از طریق برجام ارتقا بدهد بلکه برای آن برنامه و طراحی دیگری دارد. اگر دولت رئیسی موفق شود که بهبود اقتصاد و معیشت مردم را از طریق دیگری غیر از مذاکره و برجام ارتقا بدهد، سیاست هشت ساله غربگرایان داخلی در گروگانگیری افکار عمومی نه تنها پایان می پذیرد بلکه یکی از آخرین راهبردها و ترکش‌های جریان سلطه جهانی در مواجهه با ایران یعنی گره زدن ارتقا معیشت مردم به سیاست‌های راهبردی نظام به خصوص در نوع مواجهه انقلاب اسلامی با جریان استکباری در دنیا شکست سنگینی خواهد خورد.