چرا کرونا در برخی شدید و در برخی خفیف است؟
چرا کرونا در برخی شدید و در برخی خفیف است؟
محققان کشور در پژوهشی مروری که با استفاده از منابع معتبر مختلف انجام شده است، دلیل ابتلای افراد به انواع شدید یا خفیف کرونا را توضیح داده‌اند.

محققان کشور در پژوهشی مروری که با استفاده از منابع معتبر مختلف انجام شده است، دلیل ابتلای افراد به انواع شدید یا خفیف کرونا را توضیح داده‌اند.
🔹یکی از مهم‌ترین عوامل در این خصوص، میزان ویروس ورودی به بدن است. به‌طور متوسط تعداد ذرات ویروسی مورد نیاز برای ایجاد عفونت به «دوز عفونی» معروف است که با توجه به سرعتی که بیماری کووید-۱۹ در حال گسترش است، نسبتاً کم است و در برخی منابع، ۱۰۰۰ ذره ویروسی ذکر شده است.
🔹عامل دیگری که به اعتقاد مجریان این تحقیق در بروز انواع شدید یا خفیف بیماری کووید-۱۹ مؤثر است، تنوع ژنتیکی و سیستم ایمنی افراد گوناگون است. /ایسنا