چند پرسش در باره انتشار فایل صوتی دکتر ظریف ؛جایگاه امنیت ملی و منافع ملی و سرمایه اجتماعی کجاست؟
چند پرسش در باره انتشار فایل صوتی دکتر ظریف ؛جایگاه امنیت ملی و منافع ملی و سرمایه اجتماعی کجاست؟
مصاحبه با لیلاز در اسفندماه ۹۹ انجام شد.یعنی شش ماه به پایان وزارت ظریف.شش ماه در زمان کنونی و در منطقه غرب آسیا زمان زیادی است! دهها اتفاق ممکن است بیفتد.مثلا همین نشست وین.احتمال مذاکره عربستان با ایران.پیروزی انصارالله و….خب! آقای ظریف نمیخواهند ازاین شش ماه بگویند؟ دکتر ظریف عجله داشت یا دکترآشنا؟!

چند نکته و پرسش در باره انتشار فایل صوتی دکتر ظریف ؛

۱- این که بین وزارت خارجه و سپاه قدس، نقطه نظرات متفاوتی وجود داشته باشد چیز عجیبی نیست.درهمه جای دنیا چنین است.بارها شنیده ایم درآمریکا بین کاخ سفید و سیا وپنتاگون دریک موضوع اختلاف است.

۲-این که دکتر ظریف بخواهد تجریبات و خاطرات خود را هم بازگو کند موضوع پذیرفته شده ای است.درهمه جای دنیا وزرا و روسای جمهورپس ازدوره مسئولیت چنین می کنند.

۳- این که محمد جواد ظریف، دیپلماسی را برمیدان ترجیح بدهد واز برخی سیاستهای حاج قاسم انتقاد کند جای تعجب ندارد.این نگاه دکتر ظریف و طیف فکری اوست که دفترچه دیپلماسی را به مثابه کتاب حل المسائلِ همه مشکلات داخلی و خارجی می دانند و آب خوردن و هوا و مرغ و تخم مرغ را به زلف سیاست خارجی و برجام گره می زنند.

بله! اینها جای تعجب ندارد اما برخی رفتارهای ظریف و تیم مصاحبه کننده جای تعجب و تاسف دارد!! اینجاست که افکار عمومی ازظریف پاسخ می خواهد. پرسشهایی ازاین دست:

اول- مصاحبه با لیلاز در اسفندماه ۹۹ انجام شد.یعنی شش ماه به پایان وزارت ظریف.شش ماه در زمان کنونی و در منطقه غرب آسیا زمان زیادی است! دهها اتفاق ممکن است بیفتد.مثلا همین نشست وین.احتمال مذاکره عربستان با ایران.پیروزی انصارالله و….خب! آقای ظریف نمیخواهند ازاین شش ماه بگویند؟
دکتر ظریف عجله داشت یا دکترآشنا؟!

دوم-دکترظریف واقعا نقش میدان را درزمان جنگ ترکیبی کنونی در کمک به دیپلماسی نمی داند؟با دو سه مثال آیا می توان گفت ؛دیپلماسی فدای میدان شده است؟!

سوم- دکتر ظریف ازفرمانده ی میدانی ،سخن می گوید که شخصیتش ،جهادش و شهادتش برای ایران سرمایه اجتماعی بی بدیلی را به ارمغان آورد.از کسی دلگیرانه سخن گفت که مهر و محبتش در حق همه مردم و ازجمله او آشکار بود.ازکسی که ۵۰میلیون نفر رابا شهادتش به میدان آورد.
ازکسی که در میدان ارباً ارباً شد و صداقتش را خون پاکش اثبات کرد.آیا سخنان خلاف واقع هم جزو مناسبات دیپلماتیک است؟!!!

چهارم- در بین اعضای تیم مصاحبه گر، نام های محمد فاضلی،(سال گذشته قصد پناهندگی به آمریکا داشت) محمد قوچانی(محکوم فتنه ۸۸)دیاکو حسینی(عنصر مشکوک اقتصادی در مشاوران اقتصادی دولت)سعید لیلاز(محکوم فتنه ۸۸)به چشم می خورد. آیا مصاحبه باچنین کسانی در راستای تامین امنیت ملی و منافع ملی است؟آقای ظریف چگونه به چنین کسانی اعتماد کرده است؟

پنجم- سعید لیلاز یک روزنامه نگار اقتصادی نویس است.
اکنون نیز قائم مقام شرکت ایران دیزل است!تناسب مصاحبه ی قائم مقام ایران دیزل با وزیر خارجه در باره محرمانه ترین محتواهای سیاست خارجی چیست؟!جایگاه تناسب و تخصص در اینجا،کجاست؟!

ششم-سرانجام این که،آقای ظریف از انتشار مصاحبه خود قبلا خبر داشته است؟!اگر خبر داشته! که باید پاسخگوی شورای امنیت ملی و قوه قضاییه باشد.اگر هم خبر نداشته و ازاین اقدام ناراضی است ؛آیا نمی خواهد اقدام موثری بکند؟شنیده ایم دکترظریف بخاطر عدم دعوتش در سفر بشاراسد به ایران(که عامل اصلی اش نهاد ریاست جمهوری بود نه حاج قاسم!)درهیات دولت شرکت نکرد.استعفا کرد.
به نظر جناب ظریف، دعوت نکردن در یک جلسه ی مهم رنج آورتراست یا انتشار بدون اجازه ی سخنان محرمانه ایشان؟!نمی خواهند اقدام یا حرکتی؛بکنند؟!

… والبته دهها سوال دیگر که بماند برای بعد.

  • نویسنده : حمید آقایی