چهار چنار مهرآباد به ثبت ملی می رسد
چهار چنار مهرآباد به ثبت ملی می رسد
کوچکی: مقرر شد با توجه به قدمت حدود هزار ساله، این درخت جز آثار ملی و میراث فرهنگی ثبت شود.

دهیار مهرآباد گفت: درخت کهنسال و بسیار قدیمی چهارچنار مهرآباد بزودی به ثبت ملی میرسد.

کوچکی گفت: طی بازدید شریفی رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان دماوند به همراه اعضای شورا از درخت قدیمی چهارچنار مهرآباد در منطقه ای به همین نام، مقرر شد با توجه به قدمت حدود هزار ساله، این درخت جز آثار ملی و میراث فرهنگی ثبت شود که در آینده نیز صمن دعوت از مسئولین ذیربط شهرستان وبخش رودهن با توجه به پتانسیل موجود، به منطقه بوم گردی، گردشگری و تفریحی تبدیل گردد.