چه محدودیت‌هایی در شهرهای قرمز اعمال می‌شود؟
چه محدودیت‌هایی در شهرهای قرمز اعمال می‌شود؟
با توجه به شرایط قرمز کرونایی هر گونه تجمعات اعم از ملی و مذهبی تعطیل است.

ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت اظهار کرد:
با توجه به شرایط قرمز کرونایی هر گونه تجمعات اعم از ملی و مذهبی تعطیل است.
تا یک دوم کارکنان در مشاغل ضروری می‌توانند در محل کار خود حضور فیزیکی داشته باشند.
در مشاغل غیرضروری نیز نباید بیشتر از دو سوم کارکنان در محل کار خود حاضر شوند.
هر گونه تجمع بیش از ۱۵ نفر برای جلسه غیرقانونی محسوب می‌شود.
سفر با خودروی غیر بومی به شهر قرمز ممنوع و خروج خودروی بومی از شهر قرمز ممنوع است.
۷۹۰ هزار دوز واکسن قبلا وارد شده بود و تعدادی هم دیروز و امروز اضافه شد و تعداد ۷۰۰ هزار دوز واکسن هم از هلند شهر آمستردام از بستر کووکس بارگیری شده است.