کاداستر بیش از ۵۰۰۰ هکتار از اراضی ملی شهرستان های، ملارد، پردیس، دماوند، ری و ورامین
کاداستر بیش از ۵۰۰۰ هکتار از اراضی ملی شهرستان های، ملارد، پردیس، دماوند، ری و ورامین
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران: یک سند به مساحت ۹۴۱ هکتار از اراضی پلاک آرمیان شهرستان دماوند صادر شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از اخذ سند تک برگی برای بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی ملی در شهرستان های ملارد، پردیس، دماوند، ری و ورامین خبر داد.       

علینقی حیدریان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: تثبیت مالکیت دولت با اخذ ۱۰ سند کاداستر (سند تک برگی) به میزان ۵۱۸۱ هکتار؛ ۶  سند به مساحت ۳۲۹۸۴۱۴۵  متر در اراضی ملی پلاک های: رضاآباد، یوسف آباد، شیرین آباد، الله آباد و حسین آباد شهرستان ملارد، یک سند به مساحت ۶۹۱  هکتاراز اراضی ملی پلاک خسروآباد شهرستان پردیس، یک سند به مساحت ۹۴۱ هکتار از اراضی پلاک آرمیان شهرستان دماوند، یک سند به مساحت ۲۲۸ هکتار از اراضی ملی پلاک باقرآباد تنباکویی شهرستان ری و و  یک سند به مساحت ۲۳  هکتار از اراضی ملی پلاک رضی اباد قرچک شهرستان ورامین به منظور جلوگیری از زمین خواری با همت روسای ادارات منابع طبیعی این پنج شهرستان و با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک شهرستانهای ملارد و پردیس، دماوند، ری و ورامین انجام شد.             

حیدریان  تصریح کرد: با اجرایی شدن طرح جامع کاداستر و اخذ اسناد تک برگی اراضی ملی با افزایش ضریب حفاظتی اراضی ملی از هرگونه تجاوز ودست درازی افراد سودجو و فرصت طلب به اراضی ملی و انفال که متعلق به نسلهای بعدی است با شدت و سرعت بیشتری نسبت به قبل جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از عموم مردم درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف به اراضی منابع طبیعی، مراتب را فوراً از طریق شماره تلفن ۱۵٠۴  و سامانه ۱۳۹  به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.