کارخانه بازیافت پسماندهای ساختمانی و عمرانی مجتمع پردازش و دفع آبعلی افتتاح شد
کارخانه بازیافت پسماندهای ساختمانی و عمرانی مجتمع پردازش و دفع آبعلی افتتاح شد
۷ پروژه سازمان مدیریت پسماند به مناسبت روز جهانی زمین پاک با حضور معاون اول رئیس جمهور و استاندار تهران به بهره برداری رسید.

پروژه انتقال پساب تصفیه خانه شهر کهریزک به مجتمع پردازش و دفع آراد کوه، مجتمع پردازش و بازیافت پسماندهای حجیم و ضایعات فضای سبز شهر تهران، سامانه کنترل و نظارت هوشمند ناوگان جمع آوری پسماندهای پزشکی، کاورهای نگهدارنده و محافظ مخازن جمع آوری پسماندهای شهری، کارخانه بازیافت پسماندهای ساختمانی و عمرانی مجتمع پردازش و دفع آبعلی، اجرای طرح جمع آوری و بازیافت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی، سامانه پایش بو و ایستگاه هواشناسی مجتمع پردازش و دفع آرادکوه هفت طرحی هستند که با دستور اسحاق جهانگیری و با حضور انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران- ری و تجریش، پیروز حناچی شهردار تهران و سایر مسئولین افتتاح شد.

جهانگیری در حاشیه این مراسم از بخش های مختلف مجتمع پردازش و دفع آراد کوه از جمله نیروگاه برق زباله سوز بازدید کرد و با توضیحات مسئولان در جریان روند کاری این مجتمع پردازش و بازیافت پسمامدهای شهری و پزشکی قرارگرفت.

همچنین استخر ذخیره پساب آراد کوه این مجتمع با حضور معاون اول رییس جمهور به بهره برداری رسید، این حوضچه پساب توسط خط لوله ۵ کیلومتری آب های دورریز کهریزک را جمع آوری و به مجتمع آراد کوه برای تامین آب مورد نیاز فضای سبز و بخش های این مجتمع زباله سوز منتقل می کند.

گفتنی است در این مراسم از کتاب «مستندنگاری ۱۵۰ سال مدیریت پسماندهای جامد شهر تهران» رونمایی شد.