کارِ کارستان امام خمینی در ۱۲ فروردین
کارِ کارستان امام خمینی در ۱۲ فروردین
پس از ۲۲ بهمن که «نه»بزرگ مردم به رژیم سلطنتی و استبدادی بود, در ۱۲ فروردین یک اتفاق بی نظیر دیگر جلوه کرد که در تاریخ انقلاب های واقعی دنیا بی نظیر است.این روز جهان شاهد«آری»بزرگ ایرانیان به جمهوری اسلامی بود.

پس از ۲۲ بهمن که «نه»بزرگ مردم به رژیم سلطنتی و استبدادی بود, در ۱۲ فروردین یک اتفاق بی نظیر دیگر جلوه کرد که در تاریخ انقلاب های واقعی دنیا بی نظیر است.این روز جهان شاهد«آری»بزرگ ایرانیان به جمهوری اسلامی بود.

در توضیح این مطلب باید گفت: انقلاب اسلامی ایران در قرون گذشته فقط با دو انقلاب مردمی قابل مقایسه است؛انقلاب فرانسه,انقلاب روسیه.در این دو
انقلاب , وجه سلبی و نفی ای واضح بود.یعنی مردم می دانستند که چه حکومتی را نمی خواهند اما در این که کدام حکومت جایگزین آن باید باشد یا نمیدانستند و یا دخالتی نداشتند.درانقلاب فرانسه مردم برعلیه حکومت ظالم خود قیام کردند اما در ادامه و پس ازسقوط رژیم منفور فرانسه نمی دانستند باید چه بخواهند لذا در فرصت اندکی گرفتار دیکتاتوری ناپلیٔون شدند.

در روسیه نیز اگر چه رژیم جایگزین تزارها معلوم شده بود که یک حکومت کمونیستی است اما باپیروزی انقلاب روسیه,مردم به کناری زده شدند و حزب ها به جای مردم تصمیم گرفتند و بلشویکها و منشویکها به جان هم افتادند و سرانجام لنین و استالین با قتل عام دهها هزار نفر به حکومت رسیدند.

نکته مهم این است:که تنها و تنها انقلاب و رهبران انقلابی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مردم و نقش مردم و خواست مردم,اعتنا کرده و همه پرسی تعیین حکومت برگزار کردند,انقلاب اسلامی ایران و امام و رهبر آن,حضرت امام خمینی است!تاریخ انقلاب های جهان چنین اقدامی را در حافظه تاریخی خود ثبت نکرده است.

۱۲ فروردین و روز جمهوری اسلامی,حرکت از انقلاب مردمی ۲۲ بهمن به سمت ساختارسازی مردمی و مردمی سازی ساختار حکومت است.امام راحل با رفراندوم جمهوری اسلامی,انقلاب اسلامی را یک مرحله دیگر جلوبرد و علاوه بر سپردن نقشِ نفیِ حکومت ستمشاهی به مردم, تعیین حکومت جدید را هم به مردم سپردند.

امام خمینی کبیر می توانست با اتکا به اعتماد بی نظیر مردم,حکومت اسلامی را اعلام کرده و انقلاب را به پیش ببرد مردم هم به او اعتماد داشتند و با تمام وجود به خواست امام گردن می نهادند.اما او که مظهر کیاست الهی بود و مردم را از بُنٍ جان باور داشت,به این شرایط بسنده نکرد.امام خمینی, به همراه مردم ۱۲فروردین را خلق کرد تا آینده انقلاب را تضمین کند.۱۲ فروردین ریل گذاری درست امام خمینی برای صیانت از اسلامیت و جمهوریت نظام است.اگر امام این تدبیر را نمی کرد قطار انقلاب از ریل خارج می شد و نظام اسلامی در همان ده سال اول فرو می پاشید.

درواقع امام خمینی در همان ۵۰روز اول انقلاب و در غوغای شورش ها وناامنی هاوالتهابات داخلی وخارجی شالوده انقلاب ونظام اسلام را بر روی «نظریه امامت-امت» بنانهاد وتحکیم کرد.در حقیقت ۱۲ فروردین جزٔ اخیر علت تامه انقلاب اسلامی بود که بدون آن,انقلاب اسلامی از نیل به آرمانها و اهداف خود در همان دهه اول انقلاب ناکام می ماند.بنابر این معتقدم ما بیش از آن که مدیون ۲۲ بهمن باشیم,مرهون ۱۲ فروردین هستیم!

▫️اکنون و پس از ۴۲ سال از انقلاب اسلامی و در پیش داشتن ۱۲ فروردین هایی برای جامعه اسلامی و تمدن اسلامی نگاه و اندیشه بلند رهبرحکیم انقلاب اسلامی,همان راه و اندیشه امام راحل است.بدین جهت است که «مردم و نقش مردم» درمنظومه فکری امام خامنه ای نیز نگاهی ابزاری نیست.ایشان جمهوریت را در ذات اسلامیت نظام می داند.درفرصتی دیگر به این نگاه رهبرانقلاب خواهیم پرداخت.

۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی مبارک باد!

  • نویسنده : حمید آقایی / یادداشتها و تحلیلها