کار آفرینان، بویژه بانوان توانمند کارآفرین نقش مهمی در توسعه شهرها دارند
کار آفرینان، بویژه بانوان توانمند کارآفرین نقش مهمی در توسعه شهرها دارند

علی شیوا شهردار دماوند طی بازدید از نمایشگاه بهاره کارآوند از محصولات و تولیدات کار آفرینان شهرستان بازدید کرد. شهردار دماوند: بی شک کارآفرینان بویژه بانوان توانمند کارآفرین مهمترین نقش را در توسعه شهری دارند و مدیریت شهری دماوند و مجموعه اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهرداری با توجه به این توانمندی، از هرگونه […]

علی شیوا شهردار دماوند طی بازدید از نمایشگاه بهاره کارآوند از محصولات و تولیدات کار آفرینان شهرستان بازدید کرد.

شهردار دماوند: بی شک کارآفرینان بویژه بانوان توانمند کارآفرین مهمترین نقش را در توسعه شهری دارند و مدیریت شهری دماوند و مجموعه اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهرداری با توجه به این توانمندی، از هرگونه مساعدتی به این عزیزان در چهار چوب وظایف و قوانین موجود دریغ نخواهند داشت.

وی افزود: خوشبختانه با توجه به حضور دو بانوی توانمند در بدنه تصمیم سازی مدیریت شهری یقینا این مهم رقم خواهد خورد.