کاهش ۲.۵ درصدی تلفات منجر به فوت در سال گذشته
کاهش ۲.۵ درصدی تلفات منجر به فوت در سال گذشته
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران گفت: ۴۳۸ نقطه پرخطر در سطح استان داریم که ۳۲۲ نقطه ایمن شده و ایمن سازی ۱۶۱ نقطه دیگر از اولویت های سال جاری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران؛ عبدالرضا چراغعلی در جلسه شورای ترافیک در مورد تلفات ناشی از تصادف اظهار داشت: در مجموع سال گذشته تصادفات منجر به فوت ۲.۵ درصد کاهش داشته اما در دو ماه پایان سال یعنی بهمن و اسفند ۹۹ با توجه به افزایش سفرها رشد ۵۰ درصدی حوادث منجر به فوت و منجر به جرح را در استان داشتیم.

وی با بیان اینکه اکثریت تلفات ترافیکی در استان تهران مربوط به شهرها است در حالی که در کشور تلفات برون شهری زیاد است افزود: جهت احصا نقاط پرخطر استان در شرق، غرب و تهران بزرگ جلسات میدانی شورای ترافیک صورت می گیرد تا این نقاط اولویت بندی و دسته بندی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران تاکید کرد: با اعتبارات استانی و با توجه به اینکه سهم قابل توجه ترافیک استان تهران به صورت ملی می باشد نیازمند منابع ملی است که این موضوع پیگیری می شود.

چراغعلی به لزوم رعایت ضوابط ترافیکی توسط مردم و همچنین پیگیری اقدامات توسط مسئولین اشاره کرد و گفت: ۴۳۸ نقطه پرخطر در سطح استان داریم که ۳۲۲ نقطه ایمن شده و ایمن سازی ۱۶۱ نقطه دیگر از اولویت های سال جاری است.