کرونا تاکنون در دماوند ۱۷۵ قربانی گرفته است
کرونا تاکنون در دماوند ۱۷۵ قربانی گرفته است
بیش از 7 هزار مورد مشکوک به کرونا در شهرستان دماوند شناسایی شدند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند گفت: از ابتدای شیوع کرونا تا پنجم اسفند ماه امسال ۷ هزارو ۶۸۸ مرود مشکوک به کرونا در شهرستان دماوند شناسایی شدند.

دکتر خیرخواه افزود:از این تعداد موارد محتمل بر ویروس کرونا ۴ هزار و ۱۷۸ نفر بودند  که ۱۱۷۱ نفر بستری و ۳ هزار نفر به صورت سرپایی و در منزل درمان شدند.

خیرخواه گفت: خوشبختانه از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۳ هزار و ۷۸۶ نفر بیمار کرونایی در سطح شهرستان بهبود پیدا کردند.

وی افزود: در حال حاظر ۱۳ نفر بستری در بخش کووید ۱۹ بیمارستان و ۹۰ نفر نیز در منزل تحت درمان هستند و متاسفانه تا کنون ۱۷۵ نفر را در دماوند بر اثر این بیماری از دست داده ایم که از این تعداد ۵۳ نفرشان خارج از شهرستان دماوند بودند.