کسب رتبه نهم روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند در استان تهران
کسب رتبه نهم روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند در استان تهران
ارزیابی سالانه روابط عمومی های فرمانداری های استان تهران منتشر شد.


بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته از نحوه عملکرد روابط عمومی های فرمانداری‌های استان تهران در سال ۹۹، روابط عمومی فرمانداری های شهرهاستان‌های ری، شهریار و فیروزکوه با کسب بیشترین امتیاز به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.