کشف سلاح جنگی سیمونوف غیر مجاز در منطقه شکار ممنوع کوه سفید دماوند
کشف سلاح جنگی سیمونوف غیر مجاز در منطقه شکار ممنوع کوه سفید دماوند
میرزاکریمی از مردم خواست تخلفات زیست محیطی و شکار صید را به سامانه ۱۵۴۰ و یا شماره ۷۶۳۴۳۷۳۸ گزارش دهند

نقی میرزاکریمی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند گفت: محیط بانان یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند در حین گشت و کنترل منطقه شکار ممنوع کوه سفید ارتفاعات پلنگ دره متوجه حضور دو نفر شکارچی غیر مجاز می شوند که سریعا جهت دستگیری آنان وارد عمل می شوند.
وی ادامه داد: در این راستا یک نفر شکارچی بهمراه یک قبضه سلاح جنگی سمینوف غیر مجاز، هفت تیر فشنگ مربوطه، دوربین چشمی و سایر ادوات و لوازم شکار دستگیر و با دستور قضایی بازداشت شد.

میرزاکریمی از مردم خواست تخلفات زیست محیطی و شکار صید را به سامانه ۱۵۴۰ و یا شماره۷۶۳۴۳۷۳۸ گزارش دهند.