کشف یکصد تن سیب زمینی احتکار شده در شهرستان دماوند
کشف یکصد تن سیب زمینی احتکار شده در شهرستان دماوند
این میزان کشفیات در یک سوله‌ای واقع در ناحیه شهرک صنعتی آیینه‌ورزان دپو شده بود

💢یکصد تن سیب زمینی احتکارشده توسط بازرسین اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان دماوند کشف و ضبط شد.

💢این میزان کشفیات در یک سوله‌ای واقع در ناحیه شهرک صنعتی آیینه‌ورزان دپو شده بود که هیچ گونه ماهیت انباری از لحاظ ثبت نام در سامانه جامع انبارها نداشت.

💢با ورود مستقیم بازرسین اداره صمت شهرستان دماوند، مقدار یکصد تن سیب زمینی احتکارشده کشف گردید.

💢همچنین این واحد متخلف با جریمه ۱۰ میلیارد ریالی به تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند معرفی شد.