گزارش عملکرد شهرداری دماوند به مردم در روزهای برفی ویخبندان
گزارش عملکرد شهرداری دماوند به مردم در روزهای برفی ویخبندان
شهرداری با استقبال از بارش نزولات جوی در روزها و هفته های پیش رو در فصل زمستان،خود را متعهد می داند راباهمدلی، همکاری و همفکری همشهریان و مطابق گزارش هایی که از شهروندان دریافت می کند نسبت به پاکسازی معابر از برف ویخ اقدام کند تا رفت وآمد آنها  با کمترین مشکل امکان پذیر گردد.

✴️ شماری از شهروندان نسبت به برف روبی وپاکسازی معابر سرعت عمل شهرداری را خواهان هستند ودر برخی موارد از کندی کار گلایه دارند،
این دغدغه مندی شهروندان را ارج می نهد وتلاش می کند مطابق دستور العمل های وزارت کشور در این خصوص وامکانات ومقدورات از هیچ تلاشی فرو گذار نکند.

✳️در همین راستا از ابتدای بارش برف دست به کار شده،  مخازن  شن ونمک را تکمیل نموده وبا وجود آنکه منطقه کوهستانی وبرودت هوا به شدت بالا است، نمک وشن پاشی کوچه های سایه گیر را در دستور کار خود قرار داده است.

✴️شهرداری با استقبال از بارش نزولات جوی در روزها و هفته های پیش رو در فصل زمستان،خود را متعهد می داند راباهمدلی، همکاری و همفکری همشهریان و مطابق گزارش هایی که از شهروندان دریافت می کند نسبت به پاکسازی معابر از برف ویخ اقدام کند تا رفت وآمد آنها  با کمترین مشکل امکان پذیر گردد.

✳️  امید واریم این مشارکت و همدلی  توسعه بیش از پیش کهن شهر دماوند را به ارمغان آورد و با رعایت نکات ایمنی در زمستان گامی در جهت توسعه پایدار و جلوگیری از آسیب به محیط زیست برداریم.