گشت‌های مشترک محیط زیست و منابع طبیعی برای کنترل دام‌ها در دماوند
گشت‌های مشترک محیط زیست و منابع طبیعی برای کنترل دام‌ها در دماوند
دامداران و عشایر نسبت به واکسیناسیون دام‌ها برابر طاعون نشخوارکنندگان اقدام کنند

در بازدید میدانی مشترک روسای ادارات منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان دماوند از مراتع منطقه شکارممنوع کوه سفید واقع در جنوب شهرستان دماوند، مقرر گردید گشت‌های مشترک یگان حفاظت دو اداره جهت حفاظت از منطقه و کنترل دام بصورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

با توجه به قرار گرفتن این مراتع در ایل راه های عشایری و اینکه مرتع میان بند هستند دامداران بومی و عشایر نسبت به واکسیناسیون دامها به خصوص در برابر بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (ppr) که بیماری ویروسی مشترک بین دام اهلی و حیات وحش می باشد، اقدام و برگه واکسیناسیون جهت عبور از منطقه و چرای دامها در مراتع همراه چوپان گله باشد.

همچنین در سال جاری رعایت تعداد دام مجاز و زمان حضور آنها در مرتع به‌صورت مشترک کنترل و نظارت می‌گردد.