گشت مشترک بازرسی از نانوایی های شهرستان دماوند
گشت مشترک بازرسی از نانوایی های شهرستان دماوند
نظارت بر کیفیت نان، نصب تابلوی ساعات کار نانوایی در دید عموم، وزن چانه و نرخ نان از جمله اهداف بازرسی از این واحد های صنفی بود.

با هماهنگی های انجام شده و پیرو دستور فرماندار محترم شهرستان، و با توجه به مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار، گشت مشترک نظارت بر نانوایی ها در روز سه شنبه ۱۷ خرداد ماه با محوریت فرمانداری شهرستان دماوند واعضای ستاد تنظیم بازارانجام شد.

نظارت بر کیفیت نان،نصب تابلوی ساعات کار نانوایی در دید عموم، وزن چانه و نرخ نان از جمله اهداف بازرسی از این واحد های صنفی بود.

نظارت و بازرسی مستمر بر واحدهای صنفی درراستای بهبود وضعیت بازار و ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان ازمهمترین اهداف ستاد تنظیم بازار شهرستان دماوند بوده است، و روند بازرسی ها از واحد های صنفی ادامه خواهد داشت.