گشت مشترک بازرسی از نانوایی ها و فروشگاه های شهرستان دماوند
گشت مشترک بازرسی از نانوایی ها و فروشگاه های شهرستان دماوند
نظارت بر کیفیت نان، نصب تابلوی ساعات کار نانوایی در دید عموم، وزن چانه و نرخ نان از جمله اهداف بازرسی از این واحد های صنفی بود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند با هماهنگی های انجام شده و پیرو دستور فرماندار محترم شهرستان، و با توجه به مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار، گشت مشترک نظارت بر نانوایی ها و واحد های صنفی و کنترل وضعیت اقلام ضروری در روز پنجشنبه ۵ خرداد ماه با محوریت فرمانداری شهرستان دماوند واعضای ستاد تنظیم بازارانجام شد.

نظارت بر کیفیت نان،نصب تابلوی ساعات کار نانوایی در دید عموم،وزن چانه و نرخ نان از جمله اهداف بازرسی از این واحد های صنفی بود.

اطلاع از میزان وجود کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، نظارت و بازرسی مستمر بر واحدهای صنفی درراستای بهبود وضعیت بازار و ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان ازمهمترین اهداف ستاد تنظیم بازار شهرستان دماوند بوده است، و روند بازرسی ها از واحد های صنفی ادامه خواهد داشت.