گفتگو با آقای ” سجاد خاکساری “/ حافظ کل قرآن کریم
گفتگو با آقای ” سجاد خاکساری “/ حافظ کل قرآن کریم
ه آورد معرفی، نکوداشت و بزرگداشت بزرگان و فعالان علمی، فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی را جزء وظیفه دائمی مطبوعاتی خود می داند. با توجه به اهمیت وگسترش فعالیت های قرآنی ، قصد داریم با توجه به فرصت های پیش رو به معرفی حافظان قرآنی منطقه بپردازیم.

💠 خود را معرفی کنید و اهل کجا هستید؟

🔅سجاد خاکساری، اهل شهر آبسرد هستم،ودر خانواده ای مذهبی وعلاقه مند به قرآن بزرگ شدم.

💠 چند سال دارید؟ وحفظ قران را از کی شروع کردید؟

🔅۲۴ سال دارم و حفظ قرآن را از سه سال پیش شروع کردم

💠سوال: چه شد که به حفط قرآن روی آوردید؟

🔅 من با تشویق های مادرم که معلم قران بود به حفظ قرآن علاقه مند شدم و همچنین برنامه های شبکه قرآن نیز در این زمینه تأثیر داشت وباعث شداین علاقه درمن رفته رفته بیشتر شود.

💠 در چه موسسه ای به حفظ قرآن پرداخته اید؟

🔅 من قران را در موسسه بیت الاحزان حضرت زهرا سلام الله علیها حفظ کردم.

💠 هم اکنون حفظ قران شما در چه مرحله ای هستید؟

🔅هم اکنون در مرحله تثبیت و قوی کردن محفوظات هستم، تا بتوانم لیسانس علوم قران و حدیث را دریافت کنم.

💠 حفظ کل قران را در چه مدت زمانی به پایان رساندید؟

🔅من به لطف خدا قرآن را در ۳ سال حفظ کردم

💠 مدرک تحصیلی شما در حال حاضر چیست؟ ودر آینده می خواهید چکار کنید؟

🔅 دیپلم مکانیک هستم و قصد دارم در آینده
به فعالیت های قرانی بپردازم،ودر نشر آثار و آموزش های قرآنی منطقه سهیم باشم.

💠 نقش پدر ومادر،معلمان واساتید را در تشویق فرزندان، به حفظ قرآن چقدر مؤثر می دانید؟

🔅نقش پدر و مادر و اساتید هم در زمینه تشویق و هم حمایت آنها لازم است و بسیار موثر بطوریکه بدون آنها کار بسیار سخت هست.

💠 آیا قصد دارید در شهرستان یا منطقه خود به آموزش حفظ قرآن بپردازید

🔅من بسیار دوست دارم در منطقه خودم به آموزش حفظ قران بپردازم و در گسترش فرهنگ و آموزش قرآنی گامی بردارم.