گفت‌وگو چهره به چهره آیت الله رئیسی با مردم در دادگستری دماوند
گفت‌وگو چهره به چهره آیت الله رئیسی با مردم در دادگستری دماوند
آیت الله رییسی در سفر امروز به دماوند به صورت سرزده از دادگستری و دادسرای این شهرستان بازدید و با مراجعین به گفتگو پرداخت.