یادواره چهل شهید پاسدار سپاه شهرستان دماوند
یادواره چهل شهید پاسدار سپاه شهرستان دماوند

🔹سخنران: سردار نوعی تقدم؛ 🔹مداح: جانباز مدافع حرم حبیب عبدالهی؛ 🔹با اجرای : مهدی آقا بیگی؛ 🔹زمان: پنجشنبه ۶ خرداد ساعت ۱۷ الی ۱۹؛ 🔹مکان: آبسرد ، خیابان شهید فهمیده

🔹سخنران: سردار نوعی تقدم؛

🔹مداح: جانباز مدافع حرم حبیب عبدالهی؛

🔹با اجرای : مهدی آقا بیگی؛

🔹زمان: پنجشنبه ۶ خرداد ساعت ۱۷ الی ۱۹؛

🔹مکان: آبسرد ، خیابان شهید فهمیده