یوستن ما به گروه “بریکس” که مخالف یکجانبه گرائی آمریکا است، اقتصاد ما را تقویت خواهد کرد
یوستن ما به گروه “بریکس” که مخالف یکجانبه گرائی آمریکا است، اقتصاد ما را تقویت خواهد کرد
ملت های اسلامی اگر به داشته ها و ظرفیت های خود توجه و اتکا داشته باشند و با یکدیگر تعامل کنند وابستگی شان به بیگانگان کاهش خواهد یافت

💠حجت الاسلام فتاح دماوندی در خطبه های نمازجمعه دماوند:

💢خدمت به خانواده توفیق بزرگی از سوی خداوند برای انسان است و خیر دنیا و آخرت در این کار است.

💢 صبر بر ناملایمات ، تغافل از خطاها، رازداری، سعی در کسب رضایت همسر ورعایت حق همسر از عوامل موفقیت در زندگی خانوادگی است.

💢وجود فقر عاطفی در خانواده ها از عوامل تزلزل و از هم پاشیده شدن بنیان خانواده است.

💢دعوت به وحدت اسلامی و برائت از مشرکان دو رسالت مهم ابراهیمی، محمدی و علوی بود که امام خمینی (ره) آن ها را احیا کرد.

💢 ملت های اسلامی اگر به داشته ها و ظرفیت های خود توجه و اتکا داشته باشند و با یکدیگر تعامل کنند وابستگی شان به بیگانگان کاهش خواهد یافت.

💢 آمریکا و هم‌پیمانانش همواره درصدد اختلاف افکنی بین کشورها و چپاول منابع مادی آنها بوده و هستند.

💢ناتوی خاورمیانه طرحی روی کاغذ است که به عنوان پوششی برای عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی مطرح شده است.

💢آمریکا از گسترش روابط خارجی ایران با قدرتهایی مثل چین ، روسیه، همسایگان وحضور ما در سازمان‌های منطقه‌ای شرقی نگران است.

💢ایران بازی سیاسی بین شرق و غرب را ادامه خواهد داد، دیپلماسی ما متوازن است و در جهت تامین منافع کشور انجام خواهد شد.

💢پیوستن ما به گروه “بریکس” که مخالف یکجانبه گرائی آمریکا است، اقتصاد ما را تقویت خواهد کرد.

💢گره خوردن منافع اقتصادی ایران با برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که حدود ۲۵ درصد ظرفیت اقتصاد جهان را دارند و نیمی از جمعیت جهان را دارا هستند، آینده بهتری را برای ما رقم خواهد زد.