یکی از مدارس دماوند به نام «مرحوم خطیبی» نامگذاری می‌شود
یکی از مدارس دماوند به نام «مرحوم خطیبی» نامگذاری می‌شود
پیروزان، مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز شهرستان‌های استان تهران، ضمن یادآوری اسامی خیرین بزرگ سطح شهر به دعوت از سایر سرمایه‌داران و افراد متمول شهر جهت جذب در مجمع جدید و تشکیل هیئت امناء از فرماندار شهرستان در این زمینه جلب حمایت کرد.

یکی از مدارس دماوند به نام «مرحوم خطیبی» مدیرعامل فقید مجمع خیرین مدرسه‌ساز دماوند با تصویب در شورای آموزش و پرورش نامگذاری می‌شود.

به منظور تجلیل از مدیر عامل فقید مجمع خیرین مدرسه ساز دماوند،«مجید پیروزان» مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز شهرستان‌های استان تهران و «محمدرضا خطیبی» فرزند «مرحوم حاج منصور خطیبی» مدیرعامل فقید مجمع خیرین مدرسه‌ساز دماوند در نشست شورای آموزش و پرورش دماوند حضور یافتند.

پیروزان، مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز شهرستان‌های استان تهران، ضمن یادآوری اسامی خیرین بزرگ سطح شهر به دعوت از سایر سرمایه‌داران و افراد متمول شهر جهت جذب در مجمع جدید و تشکیل هیئت امناء از فرماندار شهرستان در این زمینه جلب حمایت کرد.

طاولی، مدیریت آموزش و پرورش دماوند نیز با اهدای هدیه توسط امام جمعه محترم مراتب سپاس و تقدیر خود را از زحمات بی شائبه مرحوم حاج منصور خطیبی به فرزندشان ابراز نمود.