یک سوال !؟ فرماندار یا سرپرست فرمانداری؟
یک سوال !؟ فرماندار یا سرپرست فرمانداری؟
۱٠ماه از شروع دولت سیزدهم می گذرد و آقای طاهرخانی به عنوان سرپرست فرمانداری ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ (یعنی ۵ ماه بعد از معرفی دولت) معارفه شدند و از آن تاریخ که حدود ۶ ماه می گذرد هنوز فرمانداری دماوند با حکم سرپرستی اداره می شود.

💢۱٠ماه از شروع دولت سیزدهم می گذرد و آقای طاهرخانی به عنوان سرپرست فرمانداری ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ (یعنی ۵ ماه بعد از معرفی دولت) معارفه شدند و از آن تاریخ که حدود ۶ ماه می گذرد هنوز فرمانداری دماوند با حکم سرپرستی اداره می شود.

💢نمی دانیم دادن حکم سرپرستی برای اداراتی مانند فرمانداری که حکم نمایندگی از دولت دارد چقدر وجاهت دارد تا چه برسد به اینکه شش ماه طول بکشد و هنوز معلوم نیست که حکمی دائمی فرماندار خواهد خورد یا نه؟!

💢ماهیت حکم سرپرستی، موقتی است و به استناد ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مدت مجاز برای تصدی یک شغل با حکم سرپرستی حداکثر ۴ ماه می باشد.
ما نمی دانیم به چه علت حکم دائم آقای طاهرخانی صادر نمی شود؟ آیا استانداری از مدیریت ایشان ناراضی است و می خواهد فرماندار جدید تعیین کند؟

💢آیا استانداری با دادن حکم دائم مشکلی ندارد ولی وزارت کشور تعلل می کند و به دلائلی نامعلوم حکم دائم را صادر نمی کند.

💢ما به عنوان شهروندان دوست داشتیم تا حد امکان مدیریت فرمانداری شهرستان با شخصیتی بومی باشد ولی به هردلیل، حکم سرپرستی آقای طاهرخانی صادر شد، ایشان معارفه شد، همه تمکین کردند، دست برادری و پشتیبانی دادند ولی چرا اکنون از ایشان حمایت نمی شود؟

💢چرا استانداری اعلام نمی کند به چه دلیلی حکم فرمانداری دماوند صادر نمی شود، فصل برنامه ریزی در حال سپری شدن است، سرپرست فعلی فرمانداری باید بداند که می ماند یا خیر؟

💢 اگر صدور حکم فرماندار از مرحله استانی گذشته و در وزارت کشور معطل مانده است، وزارت کشور باید پاسخگو باشد چرا و به چه دلیلی حکم سرپرستی فرمانداری که حداکثر می توانست ۴ ماه باشد و در حال حاضر به ۶ ماه رسیده است وتبدیل به حکم دائمی نمی شود؟!!

💢مردم منتظرند تا هر چه سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود و حکم فرماندار به امضاء برسد تا کارها، فعالیت ها و برنامه ریزی ها سرعت پیدا نماید.