۱۰ هزار هکتار از مراتع اطراف دریاچه تار دماوند دارای پروانه چرا هستند
۱۰ هزار هکتار از مراتع اطراف دریاچه تار دماوند دارای پروانه چرا هستند
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند: اگر دام مازاد بر پروانه بود یا دام‌های فاقد پروانه در مراتع باشند از مرتع خارج می‌شوند و اگر نیاز باشد پرونده قضایی نیز تشکیل می‌دهیم.

حسن شکری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند اظهار داشت: در خصوص مراتع حوضه آبریز اطراف دریاچه تار دارای پروانه چرا نزدیک به ۱۰ هزار هکتار می‌رسد که طبق آمار نزدیک به ۷۰۰۰ راس دام وجود دارد.

وی گفت: مطمئنا دامداران دام‌ها را خارج از محدوده دارای پروانه چرا نیز می‌برند و به علت اینکه فصل چرا تازه آغاز شده است در اولویت کاری خود داریم که یگان منابع طبیعی سرشماری دام را انجام دهد.

شکری ادامه داد: اگر دام مازاد بر پروانه بود یا دام‌های فاقد پروانه در مراتع باشند از مرتع خارج می‌شوند و اگر نیاز باشد پرونده قضایی نیز تشکیل می‌دهیم.

وی تصریح کرد: در خصوص لار موضوع فرق دارد، لار یک مرتع ۷۰ هزار هکتاری است و پیمانکار دارد اما در شهرستان خودمان انجام می‌دهیم.
شکری گفت شرایط لار با محدوده تار بسیار فرق دارد، در لار ورودی‌ها کنترل می‌شود و اجازه دام مازاد نمی‌دهند اما در اینجا تا این حد امکانات نداریم تا اینکار را انجام، این منطقه صرفا در اختیار یگان ماست و در اولویت کاری ما نیز هست که این اتفاق بیافتد.