۱۴۰۰ میلیارد تومان رفع تصرف در پلاک گندک دماوند
۱۴۰۰ میلیارد تومان رفع تصرف در پلاک گندک دماوند
دستگیری چهار زمین خوار بزرگ

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از کار ویژه این اداره کل طی دو هفته اخیر و رفع تصرف گسترده در حوزه شرق استان تهران خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: ۲۴ هکتار از اراضی پلاک گندک در منطقه زیبادشت دماوند شامل ۸۴ قطعه زمین با هماهنگی دادستانی و دستور قضایی با همکاری شهرداری دماوند طی دو هفته اخیر رفع تصرف شده است.

محبت خواه ارزش ریالی اراضی ملی رفع تصرف شده را ۱۴۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و از کار ویژه یگان حفاظت شرق استان، همکاران شرق و حوزه حقوقی تشکر کرد و گفت: طبق هماهنگی صورت گرفته با سربازان گمنام موفق شدیم همزمان چهار زمین خوار بزرگ را نیز معرفی و روند دستگیری ها از طریق هماهنگی با قوه قضائیه و نیروی انتظامی حقوقی انجام شد.

وی از شهروندان خواست با مشاهده هر گونه تصرف با شماره ۱۶۵۶ تماس بگیرند.”