۳۲۶۲ مورد ماموریت  ۱۱۰ و ۸۶۳۶ مورد پرونده قضائی در شش ماه توسط نیروی انتظامی
۳۲۶۲ مورد ماموریت  ۱۱۰ و ۸۶۳۶ مورد پرونده قضائی در شش ماه توسط نیروی انتظامی
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دماوند: در شش ماه۳۲۶۲ مورد ماموریت ۱۱۰داشتیم و ۸۶۳۶ مورد پرونده قضائی تشکیل شده است.

▫️سرهنگ فاضلی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دماوند طی سخنانی در نماز جمعه این هفته شهرستان دماوند اعلام کردند:
شعار ناجا «پلیس هوشمند و امنیت پایدار» است و چهار مقوله هوشمندسازی، تامین امنیت، تامین نظم و اجرای قانون و عدالت سرلوحه فعالیت های ماست و در تعامل با مردم امنیت خوبی در سطح شهرستان وجود دارد.

🔸مواد مخدر: ۴۱۰ تن انواع مواد مخدر و ۱۲۶ نفر خرده فروش و عاملین توزیع دستگیر شده اند.
🔹اموال مسروقه ۱۶۴۰فقره از جمله ۱۴۸ مورد خودرو و ۶۱ مورد موتور بوده است و ۲۲باند بزرگ کشف و ۱۵۱۸ نفر دستگیر شده اند.

🔹کشف قبضه سلاح ۲۹قبضه بوده که ۲۴سلاح شکاری و ۵ قبضه جنگی بوده است.

🔸رفع اراضی ملی و دولتی ۸۱ هکتار رفع تصرف شده است.

🔹مبارزه با کالای قاچاق: ۳۲ دستگاه خودرو باری توقیف شدند که ارزش ریالی آن ۸۰۰ میلیارد ریال بوده است.

🔸مبارزه با آسیب های فضای مجازی تاکنون ۵۰۰۰ سایت مجرمانه مسدود شده اندو ده ها مجرم شناسایی و دستگیر شدند که در یک مورد یک کلاهبردار از سراسر کشور حدود ۳۰۰شاکی داشته است.

🔹مشروبات الکلی: ۵۲۷ درصد کشفیات داشته ایم.
🔸در شش ماه۳۲۶۲ مورد ماموریت ۱۱۰داشتیم و ۸۶۳۶ مورد پرونده قضائی تشکیل شده است.

🔹ساماندهی ترافیک: در ایام کرونا اعمال قانون گردیده و به علت حجم فعالیت های ترافیکی در ایام تعطیل ۹۰درصد از پرسنل پلیس راه در وسط هفته مسافرت می روند.

🔸فرمانده نیروی انتظامی در پایان تاکید کردند: آمار مذکور فقط مربوط به اهالی شهرستان دماوند نیست، بلکه عمده آنها مربوط به مسافران و افرادی است که به صورت گذری از شهرستان عبور می کنند و در تعامل با مردم، امنیت خوبی در شهرستان را ما داریم.