۳۳ میلیارد تومان برای ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر رودهن تخصیص داده شد
۳۳ میلیارد تومان برای ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر رودهن تخصیص داده شد
۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز پروژه فاضلاب دماوند از محل اعتبارات جاری و عمرانی جذب می‌شود

👤محمدی، مدیرعامل آب و فاضلاب شرق استان تهران:
✅در پایان سال گذشته اعتبارات کل استان تهران ۹۵ میلیارد تومان بود که با پیگیری‌های انجام شده از این رقم ۹۰ میلیارد تومان به آبفای شرق تهران تخصیص داده شد که معادل ۱۵۰ میلیارد اسناد خزانه است.

✅اعتبارات ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر رودهن در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود که به صورت قطره چکانی تخصیص داده می‌شد لذا در طول سال‌ها اقدام قابل توجهی صورت نگرفت اما طی یک یا دو سال اخیر با پیگیری نماینده مجلس ۳۳ میلیارد تومان به رودهن تخصیص داده شد و شبکه فاضلاب و خط انتقال انجام شد.

✅در بخش خط انتقال تنها دو و نیم کیلومتر از ۶ کیلومتر باقی مانده است که آن هم در دست اجراست، همچنین نزدیک به ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان قیمت تمام شده پروژه تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت ۲۵ هزار مترمکعب در شبانه روز است که با پیگیری نماینده ۵۰۰ میلیارد تومان طی دو سال آتی برای تصفیه خانه اعتبار گذاشته شده است.