۶۰۰ پروانه چرا برای بهره برداران شهرستان دماوند صادر شده است
۶۰۰ پروانه چرا برای بهره برداران شهرستان دماوند صادر شده است
حدود ۳۰ مرتع در دماوند پروانه چرا و بهره‌برداری به نام شوراهای اسلامی روستاها است

شکری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان دماوند اظهار داشت: در شهرستان دماوند بیش از ۱۰۰ سامانه برای تالیف دام وجود دارد و ۶۰۰ پروانه چرا برای بهره برداران عزیز صادر شده است.

وی گفت: حدود ۳۰ مرتع در شهرستان پروانه چرا و بهره برداری به نام شوراهای اسلامی روستاها است که مورد استفاده خورده دامداران ساکن روستا قرار می.گیرد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری دماوند گفت: در سطح شهرستان دو مرتع، اطراف دریاچه تار و دریاچه هویر به وسعت بیش از ۱۷۰۰۰ هکتار وجود دارد که هم بسیاری مهم و هم از مرغوبیت بالایی برخوردار است و هر ساله نزدیک به چهار ماه مورد بهره برداری دامداران قرار می‌گیرد.
شکری گفت: با شروع فصل چرا اکیپ کنترل و مدیریت چرای دامها را در منطقه فعال می‌کنیم و همکاران ما با مراجعه به مراتع، دام‌هایی که مازاد باشند یا فاقد پروانه و یا مازاد بر تعداد پروانه باشند اخراج می‌کنند و در صورت نیاز متخلفان را نیز به مراجع قضایی معرفی می‌کنند.