۸ میلیارد تومان برای تکمیل زیرساخت‌ها مسکن مهر مهرآباد اختصاص یافت
۸ میلیارد تومان برای تکمیل زیرساخت‌ها مسکن مهر مهرآباد اختصاص یافت
این اعتبار قرار است در زمینه‌های بهسازی و آسفالت، ایجاد پارک و فضای سبز و تکمیل زیرساخت‌های لازم مسکن مهر مهرآباد بخش رودهن هزینه شود.

محسن منصوری، استاندار تهران به منظور شرکت در نماز عبادی و سیاسی نماز جمعه رودهن به این بخش در شهرستان دماوند سفر کرد.

در حاشیه این سفر، ضمن گفت‌وگوی چهره به چهره با شهروندان منطقه رودهن، برخی مطالبات آنان را مورد بررسی قرار داد و دستوراتی جهت برفع مشکلات صادر نمود.

در همین راستا، با توجه به مطالبه برخی شهروندان مسکن مهر مهرآباد رودهن در خصوص تکمیل زیرساخت‌ها در این سایت، با دستور استاندار تهران، هشت میلیارد تومان اعتبار برای رفاه حال اهالی این مسکن مهر مهرآباد اختصاص یافت.

این اعتبار قرار است در زمینه‌های بهسازی و آسفالت، ایجاد پارک و فضای سبز و تکمیل زیرساخت‌های لازم مسکن مهر مهرآباد بخش رودهن هزینه شود.