‍ به زودی استخرهای سرپوشیده شهرستان دماوند بازگشایی می گردد
‍ به زودی استخرهای سرپوشیده شهرستان دماوند بازگشایی می گردد
پس از بررسی و کارشناسی با حضور نماینده اداره شبکه بهداشت و درمان و مدیران محترم استخرهای شهرستان بازگشایی استخرها منوط به رعایت پروتکل های بهداشتی و شرایط مذکور می باشد.

اولین جلسه نشست هم اندیشی بازگشایی استخرهای سر پوشیده برگزار گردید.
یزدانی معاون ورزشی و مسئول اماکن اداره ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: پس از بررسی و کارشناسی با حضور نماینده اداره شبکه بهداشت و درمان و مدیران محترم استخرهای شهرستان بازگشایی استخرها منوط به رعایت پروتکل های بهداشتی و شرایط ذیل می باشد:

۱- حضور مراجعین و همشهریان محترم منوط به زدن دوز واکسن و دریافت کارت واکسن و ارائه آن در زمان حضور در استخر می باشد.
۲- حضور افراد زیر ۱۲ سال نیاز به داشتن کارت واکسن نمی باشد.
۳- افراد دارای بیماری عفونت ریوی با مجوز پزشک می توانند،شرکت کنند.
۴- مدیریت استخرهای سرپوشیده موظف به پیگیری و تهیه بارکد سازمان بهداشت و نصب آن روی ورودی درب استخر ها می باشد.
۸- پرسنل شاغل در استخرها باید دارای کارت واکسن باانجام دو دوز آن باشند.
۶- اداره ورزش و جوانان با همکاری شبکه بهداشت و درمان نظارت دقیق و مستمر جهت رعایت اصول بهداشتی در استخرها و حفظ سلامت همشهریان را طی بازدید ها در مدت زمان بازگشایی داشته باشد.