️مبارزه زمین خواری باید کماکان در دستور کار قرار گیرد و این امر نیازمند همکاری نهادهای مرتبط با قوه قضاییه است
️مبارزه زمین خواری باید کماکان در دستور کار قرار گیرد و این امر نیازمند همکاری نهادهای مرتبط با قوه قضاییه است
سرپرست فرمانداری گفت: در کنار این موضوع، خوشبختانه تعامل دستگاه قضایی با سایر ادارات و دستگاه‌های اجرایی باعث شتاب‌بخشی و تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم شده و ادامه این روند در تقویت حاکمیت قانون در شهرستان موثر خواهد بود.

رضایی، رئیس دادگستری دماوند، تقی زاده، دادستان دماوند با حضور در فرمانداری دماوند با رضا طاهرخانی، سرپرست فرمانداری شهرستان دیدار و گفتگو کردند.

طاهر خانی ضمن تأکید بر ضرورت مبارزه با زمین‌خواری در شهرستان دماوند اظهار داشت: همواره برخی سودجویان با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی این شهرستان در پی اقداماتی از جمله زمین خواری هستند که مبارزه با این مهم باید کماکان در دستور کار قرار گیرد و این امر نیازمند همکاری نهادهای مرتبط با قوه قضاییه است.

سرپرست فرمانداری ادامه داد: در کنار این موضوع، خوشبختانه تعامل دستگاه قضایی با سایر ادارات و دستگاه‌های اجرایی باعث شتاب‌بخشی و تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم شده و ادامه این روند در تقویت حاکمیت قانون در شهرستان موثر خواهد بود.

طاهرخانی با بیان اینکه احقاق حق مردم و رسیدگی به پرونده های مراجعین جزو عبادات و موهبتی گرانمایه است، گفت: به لطف خدا قضات شهرستان دماوند نسبت به حقوق مردم حساسیت خاصی داشته و این امر ریشه در دادخواهی و حق طلبی آنها دارد.