️مدیر پشت میزی در دولت سیزدهم جایگاهی ندارد
️مدیر پشت میزی در دولت سیزدهم جایگاهی ندارد
سرپرست فرمانداری دماوند: مدیران کارآمد در این دولت منصوب می‌شوند.

👤«طاهرخانی»‍ سرپرست فرمانداری دماوند در دیدار فرماندهان بسیج ادارات:
🔹️در دولت مردمی آیت‌الله رئیسی، تلاش بر بازگرداندن روحیه انقلابی است و مدیران کارآمد در این دولت منصوب می‌شوند، چراکه مدیر پشت میزی در این دولت جایگاهی ندارد.

🔸مدیران باید خدمتگزار مردم بوده و این خدمتگزاری را افتخار بدانند؛ آنها باید در کنار مردم باشند تا مردم به وجود آنها دلگرم شوند.

🔹️ما بنابر گام دوم انقلاب به جوانان اعتقاد داریم و در سیاست های دولت مردمی آیت الله رئیسی به این موضوع تاکید شده است.

🔸باید جوانان انقلابی، تحصیل کرده و پا به کار شناسایی و معرفی شوند تا بتوانیم از پتانسیل آنها استفاده کنیم.

🔹️همچنین فرماندهان بسیج ادارات باید مشکلات و آسیب ها را شناسایی کرده و انتقال دهند تا بتوانیم به سمت خدمات رسانی بهتر به مردم و گره گشایی از مشکلات آنها پیش رویم.

🔸امیدواریم در این مدت خدمتگزاری بتوانیم از این فرصت به نحو احسن استفاده کرده و خدمتگزار خوبی برای مردم باشیم.