️ تغییر الگوی ارتباطات در ایران
️ تغییر الگوی ارتباطات در ایران
طبق آمارها یک خانوار شهری به طور متوسط یک میلیون و ۷۰ هزار تومان و یک خانوار روستایی ۶۰۰ هزار تومان برای ارتباطات هزینه می‌کند.

🔹 بررسی اثر هزینه‌های ارتباطات در سبد خانوارها و الگوی ارتباطی مردم نشان‌دهنده تغییری بزرگ در جامعه ۸۵‌ میلیون‌نفری ایران است.

🔹 ایرانی‌ها طی ۸ سال گذشته آنلاین‌ترشده‌ و پول بیشتری برای آنلاین‌شدن پرداخت کرده‌اند؛ تصور دنیای بدون اینترنت و آفلاین دیگر جایی در زندگی ایرانیان ندارد؛ این چالشی دشوار برای سیاستگذارانی است که همچنان اقتدار خود را در کنترل مردم و کمتر دانستن آنها می‌دانند.

🔹 طبق آمارها یک خانوار شهری به طور متوسط یک میلیون و ۷۰ هزار تومان و یک خانوار روستایی ۶۰۰ هزار تومان برای ارتباطات هزینه می‌کند.

🔹 طبق آمار رسمی متوسط هزینه ارتباطات در خانوارهای شهری در طول سال‌های ۹۸-۱۳۹۰ از ۵ میلیون‌ریال در سال۱۳۹۰ به ۱۱میلیون ریال در سال ۱۳۹۸ رسیده و در سال۱۳۹۸ متوسط هزینه ارتباطات خانوارهای شهری به ۲.۳ برابر مقدار آن در سال۱۳۹۰ رسیده است.