️ توسعه متوازن و ایجاد درآمد پایدار در روستاها
️ توسعه متوازن و ایجاد درآمد پایدار در روستاها
طاهرخانی با تأکید بر ایجاد درآمد ۶۶پایدار در روستاها بیان کرد: دهیاران باید با توجه به پتانسیل موجود در روستاها در جهت ایجاد اشتغال و درآمد پایدار اقدام کنند که این مهم، بهترین راه برای توسعه اقتصادی در روستاهاست.

رضا طاهرخانی، سرپرست فرمانداری دماوند در نشست بخشدار مرکزی، رئیس شورای بخش و دهیاران بخش مرکزی دماوند اظهار داشت: سیاست کلی دولت مردمی سیزدهم آبادانی روستاهاست و مسئولان نیز باید بر همین اساس برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به اهمیت مهاجرت معکوس به روستاها بیان کرد: باید تمهیدات لازم در خصوص ارائه خدمات مناسب اعم از اشتغال و مسکن با هدف مهاجرت معکوس به روستاها فراهم شود تا با ایجاد اشتغال، به توسعه، آبادانی و احیای روستا بیانجامد که این مهم در سیاست های دولت مدنظر قرار دارد.

سرپرست فرمانداری دماوند ادامه داد: سعی ما بر حل مشکلات روستاها با برنامه ریزی و اولویت بندی است تا بر این اساس، شاهد تحقق مطالبات به حق مردم و توسعه متوازن در روستاها در دولت سیزدهم باشیم.

طاهرخانی با تأکید بر ایجاد درآمد ۶۶پایدار در روستاها بیان کرد: دهیاران باید با توجه به پتانسیل موجود در روستاها در جهت ایجاد اشتغال و درآمد پایدار اقدام کنند که این مهم، بهترین راه برای توسعه اقتصادی در روستاهاست.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این باید با سعه صدر و پررنگ کردن نقش مردم در توسعه روستاها، در راستای عمران و آبادانی حرکت کنند؛ چرا که با اعتماد و همراهی مردم، اقدامات مثمرمثمری در روستاها انجام می شود.

وی ضمن تأکید بر انضباط مالی در دهیاری ها و ضرورت شفاف سازی عملکرد مالی، تکریم ارباب رجوع را از ضروریات برشمرد و تصریح کرد: دهیاران با حضور در مساجد و دیدار چهره به چهره با مردم، علاوه بر بیان اقدامات و خدمات صورت گرفته، انتظارات به حق مردم را پیگیری کنند.