۴  هزار واحد مسکن مهر در پردیس افتتاح خواهد شد
۴  هزار واحد مسکن مهر در پردیس افتتاح خواهد شد
استاندار تهران از افتتاح ۴ هزار واحد مسکن مهر در پردیس خبر داد.

محسن منصوری در جلسه شورای مسکن با اشاره به اهمیت مسکن به عنوان پیشران اقتصاد اظهار داشت: مسکن متن معیشت مردم است و بزرگ ترین سهم را در سبد اقتصادی خانوارها دارد، در این زمینه مردم جهت تهیه مسکن اذیت می شوند و راه حل این مشکل، تولید سریع، جدی و باکیفیت مسکن است.

وی ادامه داد: از جمله مواردی که دولت آمار و ارقام اعلام کرده موضوع مسکن می باشد که سالی به طور متوسط یک میلیون مسکن بسازیم؛ لذا کار جدی می طلبد؛ ضمن اینکه تمام طرح های قبلی نیز تعهد ما است و باید تکمیل شود؛ از اینرو در موضوع مسکن مهر و مسکن ملی برنامه زمان بندی برای حل مسئله ارائه شود.

استاندار تهران با اشاره به اینکه ۴ هزار واحد مسکن مهر به زودی افتتاح می شود، تاکید کرد: در مورد جانمایی ایجاد مسکن باید آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد و اقدامات خلاقانه و متفاوت پیگیری شود.

منصوری گفت: می توان بستری فراهم کرد که با مشارکت مردم این موضوع محقق شود و در این زمینه ابتدا باید زمین آماده شود، ضمن اینکه استانداردهای لازم برای ساخت و ساز ارائه شود که به صورت پایلوت این کار را در استان تهران انجام می دهیم.

وی تاکید کرد: شهرداری ها در زمینه تولید مسکن سهیم شوند چرا که در این زمینه توانایی بیشتری نسبت به دولت دارند و باید وارد حوزه مسکن شوند.

استاندار تهران تصریح کرد: گزارش ناظر به مسائل، مشکلات و حیطه اختیارات در حوزه مسکن ارائه شود؛ ضمن اینکه طرح های مربوط به مسکن در کمیسیون های مختلف خارج از نوبت رسیدگی شود.